AKIRA KUROSAWA
Sanshiro Sugata (1943) - Writer, Director

The Most Beautiful (1944) - Writer, Director

Sanshiro Sugata, Part Two (1945) - Writer, Director

Seven Samurai (1954) - Writer, Director

Yojimbo (1961) - Writer, Director

Sanjuro (1962) - Writer, Director

High and Low (1963) - Writer, Director

Ran (1985) - Writer, Director

Akira Kurosawa's Dreams (1990) - Writer,Director


People